Thêm nhiều tính năng cho thẻ Sacombank Visa

Hiện tại, thẻ quốc tế Sacombank Visa gồm có các dòng thẻ tín dụng, thẻ thanh toán và thẻ trả trước. Điểm chung của các sản phẩm này là thanh toán, rút tiền khắp thế giới, mua sắm trực tuyến, nhận giảm giá lên tới 50% tại nhiều điểm chấp nhận thẻ liên kết. Thẻ …

Continue reading "Thêm nhiều tính năng cho thẻ Sacombank Visa" »