Sacombank tập trung phát triển ngân hàng số

Sacombank tập trung phát triển ngân hàng số

Walter M. Anderson / 15 - Jul - 18 / ngân hàng / 0 Comment

Theo đại diện của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, năm 2018, đơn vị này đang phối hợp cùng SAP hướng đến mục tiêu phát triển thành ngân hàng số bằng cách triển khai hệ thống quản lý khách hàng CRM (Customer Raltion Management). Được biết, SAP là nhà