Sacombank vượt 20% kế hoạch lợi nhuận 2018

Sacombank vượt 20% kế hoạch lợi nhuận 2018

Walter M. Anderson / 2 - Jan - 19 / thị trường / 0 Comment

Theo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín cho thấy, lợi nhuận trước thuế đã đạt hơn 2.200 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch cổ đông thông qua. Tính đến hiện tại, tổng tài sản

Sacombank tiếp tục thay mới lãnh đạo

Sacombank tiếp tục thay mới lãnh đạo

Walter M. Anderson / 29 - Oct - 17 / ngân hàng / 0 Comment

Từ sau Đại hội đồng cổ đông vào tháng 6 vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã liên tiếp có những sự thay đổi ở các vị trí lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng và các công ty con trực thuộc. Mới đây, vào ngày 19/10,