Sacombank hướng tới khách hàng doanh nghiệp

Sacombank hướng tới khách hàng doanh nghiệp

Walter M. Anderson / 13 - May - 18 / ngân hàng / 0 Comment

Với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nhân lực, đơn giản hoá thủ tục hành chính mà vẫn đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, thời gian vừa qua Sacombank đã liên tục triển khai nhiều giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp