Sacombank bán 4,33% vốn điều lệ

Sacombank bán 4,33% vốn điều lệ

Walter M. Anderson / 11 - Apr - 18 / ngân hàng / 0 Comment

Theo tin mới nhất từ Sacombank, Hội đồng quản trị ngân hàng này vừa có nghị quyết thống nhất chủ trương bán toàn bộ 81.562.287 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, tương đương 4,33% vốn điều lệ. Tuy nhiên các thông tin chi tiết về đợt bán cổ phiếu quỹ