Sacombank tuyển dụng 700 nhân sự

Sacombank tuyển dụng 700 nhân sự

Walter M. Anderson / 22 - May - 18 / ngân hàng / 0 Comment

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, trong tháng 5, ngân hàng sẽ triển khai tuyển dụng gần 700 nhân sự vào các vị trí chủ chốt như: Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên tư vấn, Chuyên viên quản lý rủi ro thị thường, Chuyên viên

Sacombank bổ sung 2 thành viên HĐQT

Sacombank bổ sung 2 thành viên HĐQT

Walter M. Anderson / 20 - Apr - 18 / ngân hàng / 0 Comment

Theo thông tin mới nhất, vào ngày 20/4 tới đây, Sacombank sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017. Trong đó có nội dung quan trọng là bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017 – 2021. Để được

Sacombank xử lý hơn 19.000 tỷ đồng nợ xấu

Sacombank xử lý hơn 19.000 tỷ đồng nợ xấu

Walter M. Anderson / 5 - Apr - 18 / ngân hàng / 0 Comment

Tính đến hết năm 2017, Ngân hàng Cổ phần Thương Tín Sài Gòn đã xử lý xong 19.000 tỷ đồng nợ xấu, 15.000 tỷ đồng trong đó thuộc Đề án tái cơ cấu đã được Chính phủ và Ngân hàng nhà nước phê duyệt. Theo ông Dương Công Minh, Chủ