Sacombank vượt chỉ tiêu 22% trong năm 2019

Theo báo cáo tài chính 2018 từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, trong năm vừa qua, thu nhập lãi thuần đạt 7.633 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với năm trước đó. Các hoạt động kinh doanh khác như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối hay mua bán chứng khoán không tăng trưởng …

Continue reading "Sacombank vượt chỉ tiêu 22% trong năm 2019" »