Sacombank vượt chỉ tiêu 22% trong năm 2019

Sacombank vượt chỉ tiêu 22% trong năm 2019

Walter M. Anderson / 19 - Feb - 19 / ngân hàng / 0 Comment

Theo báo cáo tài chính 2018 từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, trong năm vừa qua, thu nhập lãi thuần đạt 7.633 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với năm trước đó. Các hoạt động kinh doanh khác như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối hay mua bán