Archive for the ‘tài chính trong nước’ Category

An toàn hơn với thẻ tín dụng thông minh có màn hình hiển thị

An toàn hơn với thẻ tín dụng thông minh có màn hình hiển thị

Mary Thomas / 28 - Oct - 16 / My Blog, tài chính thế giới, tài chính trong nước / 0 Comment

Hãng an ninh mạng Oberthur Technologies (Pháp) đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn cuối một loại thẻ thông minh mới. Loại thẻ này được gắn một màn hình kỹ thuật số đằng sau để hiển thị mã bảo mật ngẫu nhiên sau mỗi giờ. Hãng cũng đang làm việc