Archive for the ‘ngân hàng’ Category

Sacombank tiếp tục thay mới lãnh đạo

Sacombank tiếp tục thay mới lãnh đạo

Walter M. Anderson / 29 - Oct - 17 / ngân hàng / 0 Comment

Từ sau Đại hội đồng cổ đông vào tháng 6 vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã liên tiếp có những sự thay đổi ở các vị trí lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng và các công ty con trực thuộc. Mới đây, vào ngày 19/10,