Blog

Sacombank và báo Tuổi trẻ tổ chức chạy việt dã hưởng ứng ngày không tiền mặt

Sacombank và báo Tuổi trẻ tổ chức chạy việt dã hưởng ứng ngày không tiền mặt

Walter M. Anderson / 3 - Sep - 19 / ngân hàng / 0 Comment

Nhằm hưởng ứng chủ trương về việc thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước, vào ngày 16/06/2019, Ngân hàng Sacombank phối hợp cùng với báo Tuổi Trẻ để tổ chức giải chạy việt dã “Hưởng ứng ngày không tiền mặt”. Sự kiện này

Giải việt dã của Ngân hàng Saccombank

Giải việt dã của Ngân hàng Saccombank

Walter M. Anderson / 20 - Aug - 19 / ngân hàng / 0 Comment

Giải Việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng trên toàn quốc” là một trong những hoạt động thể thao lớn của ngân hàng Sacombank hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng nói chung và