Blog

Chi nhánh mới của Sacombank tại Thái Bình

Chi nhánh mới của Sacombank tại Thái Bình

Walter M. Anderson / 19 - Nov - 19 / ngân hàng / 0 Comment

Với chiến lược mở rộng mạng lưới ở các khu vực miền Bắc, vừa qua Sacombank đã khai trương hoạt động của Chi nhánh Thái Bình tại phường Bồ Xuyên, thành Phố Thái Bình Với chi nhánh mới này, các khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp tại Thái