Sacombank phát hành chứng chỉ
tiền gửi với lãi suất hấp dẫn

Từ ngày 16/04/2019, Sacombank phát hành chứng chỉ tiền gửi trên toàn hệ thống dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức. Theo đó, khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi dài hạn có ghi danh mệnh giá tối thiểu 1 triệu đồng, thời hạn 7 năm (84 tháng) sẽ được nhận mức lãi suất 8.6%/năm.

Ngoài ra, khách hàng còn được nhận nhiều ưu đãi như được thanh toán trước hạn, được chuyển nhượng Chứng chỉ tiền gửi bất cứ lúc nào và được hưởng lãi suất ưu đãi khi có nhu cầu vay cầm cố Chứng chỉ tiền gửi..

Get Started

Sacombank vượt chỉ
Tiêu 22% trong năm 2019

Theo báo cáo tài chính 2018 từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, trong năm vừa qua, thu nhập lãi thuần đạt 7.633 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với năm trước đó. Các hoạt động kinh doanh khác như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối hay mua bán chứng khoán không tăng trưởng cao như hoạt động tín dụng.

Tăng trưởng cao nhất phụ thuộc vào khoản thu nhập khác, cụ thể, mức lãi là 626,4 tỷ đồng trong quý IV, nâng mức lãi ở hạng mực này trong năm qua lên 932 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế trong năm đạt 2.246 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch lợi nhuận ngân hàng đặt ra.

Check our Lastest Updates in
Our Blog List

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

View All Blogs